Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jamm
ogień to przyjaciel artystów
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
jamm
9601 394d
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik vianotforgetme notforgetme
jamm
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne – Blask księżyca
Reposted fromvivre1 vivre1 viadol-blathanna dol-blathanna
jamm
-Nie wiem co powiedzieć -Kobiety podobno nie mają z tym problemu -Ja mam cholerne problemy z mówieniem tego co czuje -Nie, Ty masz problemy z czuciem, nie z mówieniem
— krótko o mnie. Przemyślenia M.
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viacytaty cytaty
jamm
1166 5110 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viakrewzwodka krewzwodka
jamm
7318 b60d
Reposted fromconvoitise convoitise viazapachsiana zapachsiana
jamm
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
jamm
7172 fc40
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoll oll
jamm
3685 580e
delicious ;))
Reposted fromIriss Iriss viagoraca-czekolada goraca-czekolada
jamm
Kiedy człowiek zmienia swoje życie, musi je zmienić w całości. Nie może zachować niczego, co by mu przypominało dawne życie, bo wtedy to nie wyjdzie.
— James Jones "Stąd do wieczności"
Reposted fromfatique fatique viakyte kyte
jamm
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaplugss plugss
jamm
John.
Reposted fromkamina kamina viapeper peper
jamm
"Tragedią jest dać człowiekowi wszystko co najlepsze, a zapomnieć o miłości..."
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
jamm
8295 2cab
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
jamm

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond vianezavisan nezavisan
jamm
0126 feb1
Reposted frompuremind puremind viaoll oll
jamm
8562 b181 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viabiblia biblia
jamm
,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viabadblood badblood
jamm
jamm
7986 32c4 500
Yes You're Em.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl