Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate vialexxie lexxie
jamm
2918 0a3e 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaraindrops raindrops
jamm
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
jamm
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
5870 fffe 500
Reposted fromkimik kimik vialexxie lexxie
jamm
jamm
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaskman askman
jamm

Inner Child

Reposted fromEmisja Emisja viaellijah ellijah
jamm
jamm
Najważniejszą dziedziną, w której człowiek może coś dać człowiekowi, nie jest sfera rzeczy materialnych, lecz ściśle ludzkich. Co daje jeden człowiek drugiemu? Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. Nie musi to oczywiście oznaczać, że poświęca swoje życie dla drugiego człowieka, lecz że daje mu to, co jest w nim żywe; daje swoją radość, swoje zainteresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę, humor i swój smutek. W ten sposób, dając swoje życie, wzbogaca drugiego człowieka, wzmaga poczucie jego istnienia, wzmagając zarazem poczucie własnego istnienia. Nie daje po to, aby otrzymać; dawanie samo w sobie jest doskonałą radością.
— Erich Fromm, “O sztuce miłości”
Reposted fromkonrad konrad vianiewiastadzielna niewiastadzielna
jamm
5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viakarolsss karolsss
5768 58bc 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie
2313 c31f
Reposted fromfourstrings fourstrings vialexxie lexxie
jamm
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
jamm
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
jamm
9601 394d
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik vianotforgetme notforgetme
jamm
Reposted fromvivre1 vivre1 viadol-blathanna dol-blathanna
jamm
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viacytaty cytaty
jamm
1166 5110 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl